Παπαλεξανδρή-Αλεξανδρή, Μαριάνθη [Συνθέτης]. b as I eye us be, for a double bass player and an imaginary performer

b as I eye us be για ένα κοντραμπασίστα και ένα φανταστικό εκτελεστή (Ελληνική)

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. for a double bass player and an imaginary performer
  3. 2009
  4. for a double bass player and an imaginary performer
  5. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  6. Μουσική δωματίου
  7. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  8. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας