"Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές"

 

Το έργο «Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές» και ακρωνύμιο «Μ.ΕΛ.Ο.Σ.» είναι ένα ερευνητικό έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στους βασικούς στόχους του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ. περιέχονται:

  • Η ανάπτυξη εξειδικευμένης μουσικής οντολογίας που θα περιέχει καινοτόμα χαρακτηριστικά μιας και θα επιτρέπει την ενσωμάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα εξάγονται αυτομάτως από παρτιτούρες.
  • H δημιουργία προϊόντων για τη συλλογή πολιτιστικού περιεχομένου και η διάθεσή τους σε παρόχους πολιτιστικού αποθέματος.
  • Η δημιουργία εθνικών συνεργατικών δικτύων κοινής διαχείρισης και δημιουργίας πολιτιστικού αποθέματος από φορείς που διαθέτουν παρεμφερείς πολιτιστικές συλλογές.
  • Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και τεχνικών που θα υποστηρίζει τον επιστημονικό εμπλουτισμό του πολιτιστικού αποθέματος.
  • Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και του πληθοπορισμού (Crowdsourcing).
  • Η ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την αναζήτηση, διασύνδεση, ανάκτηση, παρουσίαση/απεικόνιση και εμπλουτισμό των σημασιολογικά σχολιασμένων (semantically annotated).
  • Η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων του έργου στην εγχώρια και διεθνή αγορά.