Απέργης, Γεώργιος [Συνθέτης]. Parlando pour contrebasse

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. 2009
  3. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  4. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  5. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  6. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας