Πληροφοριακό υλικό συναυλίας. Πορτραίτο Γιώργος Απέργης [Θεσσαλονίκη, 10/4/2011]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. pdf
  3. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας