Αμιράλης, Όσβαλντ [Συνθέτης]. Two suites for unaccompanied double bass

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. 2007
  3. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  4. Σολ μείζονα
  5. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  6. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  7. ΨΗΦΙΔΑ - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο
  8. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας