Παρτιτούρες. Two suites for unaccompanied double bass Αμιράλης Όσβαλντ

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Παρτιτούρα)
 2. pdf
 3. Solo Έργα
 4. Πάρτα μουσικού οργάνου
 5. Ολοκληρωμένη
 6. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  • Σολ μείζονα
 7. Αγγλική
 8. 2008
 9. Αμιράλης, Όσβαλντ
 10. Ψηφιακή παρτιτούρα
 11. 11 σελίδες
 12. Panas Music, Εκδόσεις Κ. Παπαγρηγορίου - Χ. Νάκας [ΕΡΝ 955, ISMN: 979-0-69151-175-6]
  • Αντίγραφο
 13. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας