Δακουτρός, Ιάκωβος [Συνθέτης]. Προμηθέας Δεσμώτης για σόλο C.Bass

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. 1994
  3. Κοντραμπάσο
  4. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  5. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας