Δακουτρός, Ιάκωβος [Συνθέτης]. Προμηθέας Δεσμώτης για σόλο C.Bass