Χασούρος, Δημήτριος [Συνθέτης]. 12 Präludien pour Solo (N) D.Bass

12 Precari (Ιταλική)

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. 1993
  3. Κοντραμπάσο
  4. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  5. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  6. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας