Χασούρος, Δημήτριος [Συνθέτης]. 12 Präludien pour Solo (N) D.Bass

Chassouros, Dimitrios. 12 Precari per Solo (N) Contrebbasse (Ιταλική)

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1993
  3. Γαλλική
  4. Χασούρος, Δημήτριος
  5. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
    • Ad libitum
  6. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  7. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας