Κλάψης, Σπύρος [Συνθέτης]. Piece pour contre basse

Κομμάτι για κοντραμπάσο (Ελληνική)

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. Οκτώβριος 1980
  3. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  4. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  5. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  6. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  7. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας