Κλάψης, Σπύρος [Συνθέτης]. Piece pour contre basse

Κομμάτι για κοντραμπάσο (Greek)