Παπαϊωάννου, Γιάννης Α. (1910-1989) [Συνθέτης]. Διονυσιακόν

Dionysiakon (Αγγλική)

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. 19 Φεβρουαρίου 1978
  3. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  4. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  5. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  6. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  7. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας