Αντωνίου, Θεόδωρος (1935-2018) [Συνθέτης]. Two Likes for Contrabass No.2

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. 1976
  3. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  4. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  5. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  6. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας