Πολίτης, Ευγένιος [Διασκευαστής]. Quasi Una Sonata, for contrabass and piano [adaptation in D]

  1. Expression (Individual)
    • Ναβροζίδης, Χαράλαμπος [Συνθέτης]. Quasi Una Sonata, for contrabass and piano
  2. 12 February 2012
  3. Double bass - Number of performers: 1
  4. Chamber music
  5. Music for unaccompanied instrument
  6. University of Macedonia